اسم-چراغ علی

تحصیلات-سیکل

محل تولد-روستای محروم خواچه کینی

تفریح مورد علاقه-الاغ سواری و سنگ پرت کردن تو رودخونه


مشخصات اینترنتی


اسم-ابتین

تحصیلات-لیسانس کامپیوتر

محل تولد-تهران

تفریح مورد علاقه-نواختن پیانو و اتوموبیل رانی!